Kayıtlar

Noktalama işaretleri ve doğru kullanımları

Yazıda kullanılan işaretlerdir, Türk dilindeki noktalama işaretleri şunlardır:

1 - (.) nokta veya durak;

2 - (,) virgül,

3 - (;) noktalı virgül,

4 - (:) iki nokta,

5 - (... ) sıra noktalar,

6 - (!) nida ya da ünlem sinyali,

7 - (?) soru sinyali,

8 - (-) çizgi,

9- (" ") tırnak sinyali,

10 - () parantez ya da ayraç,

11 - () köşeli parantez,

12 - ($) paragraf ya da çengel.Bunların başlıca kullanılan yerleri: 

nokta (.) a - anlam tamam olan bir cümlenin sonuna konulur. bundan sonra yeni başlayan cümlenin ilk harfi büyük yazılır, b - bir ya da bir kaç kelime kısaltma durumunda yazılırsa bu kısaltmalardan sonra konur, c bahis başlarına konulan rakamlar ve harflerden sonra konur, rakamdan sonra

(-nci) anlamını gösterir, d - günü belirten tarih işaretlerinde gün, ay, yıl sayılarını işaret eden rakamları ayırır.

virgül (,) a - cümlede birbirleri ardınca sayılan isimler, sıfatlar, zamirler, birbirine bağlı fiiller v. b. arasına b - cümlede özne olan kelime kendinden sonra gelen sözlere …

Turkce dil bilgisi 30-05-2017

Türkçe dil bilgisi 30-05-2017

- Türkçe Sözlük'ten günün sözü
oturma izni isim 1. Resmî makamlarca belli bir bölgede oturmak üzere verilen izin. 2. Yabancı bir ülkede çalışan veya ticaret yapan kimselere o ülkenin resmî makamlarınca belli bir bölgede oturmak üzere verilen izin.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
oryantalizm Fransızca orientalisme "Avrupa'ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kültür ve törelerini inceleyen bilim." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca Doğu bilimi karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralı
Birden fazla heceli kelimelerin sonunda bulunan p, ç, t, k ünsüzleri ünlüyle başlayan bir ek aldığında yumuşayarak b, c, d, ğ'ye dönüşür: kelep / kelebi, kazanç / kazancı, geçit / geçidi, başak / başağı.- Günün atasözü/deyimi
ne günlere kaldık!
Zamanın olaylarından yakınma anlatan bir söz.
Deyim

Turkce dil bilgisi 31-05-2017

Türkçe dil bilgisi 31-05-2017

- Türkçe Sözlük'ten günün sözü
mütehassis Arapça sıfat Duygulanmış.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
realizm Fransızca réalisme "felsefe Bilinçten bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu benimseyen görüş." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca gerçekçilik karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralı
Kişi adları ve unvanlarından oluşmuş mahalle, meydan, köy vb. yer ve kuruluş adlarında, unvan kelimesi sonda ise gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır: Abidinpaşa, Ertuğrulgazi (ilçe), Necatibey (Caddesi), Gazi Osmanpaşa Üniversitesi.- Günün atasözü/deyimi
kızılca kıyamet kopmak
Kavga, gürültü olmak.
Deyim

Turkce dil bilgisi 29-05-2017

Türkçe dil bilgisi 29-05-2017

- Türkçe Sözlük'ten günün sözü
mağfur Arapça sıfat Affolunmuş, bağışlanmış.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
marj Fransızca marge "ekonomi Ticari bir işlemde zarar tehlikesine karşı ayrılan para." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca pay karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralı
Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için araya nokta konur: Tren 09.15'te kalktı. Toplantı 13.00'te başladı.- Günün atasözü/deyimi
kalbini açmak
Yüreğini açmak, derdini dökmek, içini dökmek, senli benli konuşmak ve davranmak.
Deyim

Turkce dil bilgisi 26-05-2017

Türkçe dil bilgisi 26-05-2017

- Türkçe Sözlük'ten günün sözü
çangal (I) isim spor Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu.
(II) isim bitki bilimi 1. Dallı budaklı ağaç. 2. halk ağzında Fasulye sırığı, sırık.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
spekülatör Fransızca spéculateur "ticaret Para dalgalanmalarından yararlanarak kolay yoldan kazanç elde eden." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca vurguncu karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralı
Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır: emretmek, darbetmek, dercetmek, reddetmek.- Günün atasözü/deyimi
her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez
Olaylar herkesin istediği biçimde meydana gelmez.
Atasözü

Turkce dil bilgisi 20-05-2017

Türkçe dil bilgisi 20-05-2017

- Türkçe Sözlük'ten günün sözü
albastı isim tıp Doğum sırasında temizliğe dikkat edilmemesi yüzünden lohusanın tutulduğu ateşli hastalık, lohusa humması, albasma: "Ferit kederinden bir lohusanın albastı olamayacağını söyleyemedi." -Peyami Safa.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
pratisyen Fransızca praticien "Mesleğinde uzmanlık belgesi almamış olan (kimse)." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca düz hekim karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralı
Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren kelimelerden sonra virgül konur: Peki, gideriz. Hayhay, memnun oluruz. Haydi, geç kalıyoruz.- Günün atasözü/deyimi
aklını başına almak (toplamak, devşirmek)
Akılsızca davranışlarda bulunmaktan kendini kurtarmak.
Deyim

Turkce dil bilgisi 23-05-2017

Türkçe dil bilgisi 23-05-2017

- Türkçe Sözlük'ten günün sözü
esrarengiz Arapça sıfat Gizlerle, sırlarla örtülü, esrarlı.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
etnoloji Fransızca ethnologie "İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca ırk bilimi karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralı
"İken" ayrı olarak yazılabildiği gibi kelimelere eklenerek de yazılabilir: çalışır-ken (çalışır iken), durmuş-ken (durmuş iken), olgun-ken (olgun iken).- Günün atasözü/deyimi
mızrak çuvala girmez (sığmaz)
Gizli tutulması imkânsız durumlar karşısında söylenen bir söz.
Atasözü

Turkce dil bilgisi 27-05-2017

Türkçe dil bilgisi 27-05-2017

- Türkçe Sözlük'ten günün sözü
lalettayin Arapça sıfat ( l ince okunur) 1. Gelişigüzel: "Lalettayin bir mart gününün, lalettayin bir pazartesi..." -Sait Faik Abasıyanık. 2. Sıradan: "Geriye kalan üç dört yolcuya gelince bunlar lalettayin ve renksiz insanlardı." -Feridun Fazıl Tülbentçi.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
etnografya Yunanca "Kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran bilim." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca budun betimi karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralı
Rengin tonunu belirtmek üzere renkten önce kullanılan sıfatlar ayrı yazılır: açık mavi, kara sarı, kirli beyaz, koyu yeşil.- Günün atasözü/deyimi
hayal kurmak
Gerçekleşmesi istenen, özlenen şeyi düşünmek.
Deyim