?

Turkce dil bilgisi 01-03-2012

Türkçe dil bilgisi 01-03-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

dönence isim coğrafya ve gök bilimi Yerküre üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un 23° 27' kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki çemberden her biri, tropika: Oğlak dönencesi. Yengeç dönencesi.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

agrega Fransızca agrégat "Benzer olmayan maddelerden oluşmuş bütün." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca katışmaç karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Özel adlar yerine kullanılan "o" zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz.Günün atasözü/deyimi

boyun kırmak

Saygı duyulan bir kimse karşısında, ayaktayken başı öne bükmek.

Deyim