?

Turkce dil bilgisi 01-03-2013

Türkçe dil bilgisi 01-03-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözükeşkül Farsça isim 1. Gezici bazı dervişlerin ve dilencilerin ellerinde tuttukları, Hindistan cevizi kabuğundan, metalden veya abanozdan yapılmış dilenci çanağı. 2. Üstüne, dövülmüş fıstık ve Hindistan cevizi dökülen bir çeşit süt tatlısı, keşkülüfukara.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkepifit Fransızca épiphyte "bitki bilimi Başka bir bitkinin üzerinde biten ancak asalak olmayan (bitki)." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca üst bitken karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıÖzel adlar yerine kullanılan "o" zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz.- Günün atasözü/deyimine yârden geçilir ne serden

İnsan ne kendinden ne de sevdiklerinden kolay kolay vazgeçemez.

Atasözü