?

Turkce dil bilgisi 01-04-2012

Türkçe dil bilgisi 01-04-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözüala sıfat 1. Karışık renkli, çok renkli, alaca: Ala kilim eskimiş. 2. isim Alabalıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli bir tatlı su balığı, alabalık. 3. halk ağzında Açık kestane renginde olan, ela (göz). 4. isim halk ağzında Kekliğin boynundaki siyah halka.

Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılıkkomplike Fransızca complique "Ögelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca karmaşık karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralıYazılışları bir, anlamları ve okunuşları ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine düzeltme işareti konur: adet (sayı), âdet (gelenek, alışkanlık); aşık (eklem kemiği), âşık (vurgun, tutkun); şura (şu yer), şûra (danışma kurulu).

Günün atasözü/deyimiborç iyi güne kalmaz

Borcu ilk fırsatta ödemek gerekir.

Atasözü