?

Turkce dil bilgisi 01-05-2012

Türkçe dil bilgisi 01-05-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

doludizgin zarf (dolu'dizgin) 1. Son hızla, çok hızlı bir biçimde: "Bir gün doludizgin boşanan atlarımızla." -Yahya Kemal Beyatlı. 2. mecaz Tam anlamıyla: "Doludizgin, bir bekârlığın tam tadını çıkaran, renkli, değişken, hızlı bir yaşam sürüyordum." -Haldun Taner.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

stilistik Fransızca stylistique "Üslup yöntemlerini ve türlerini inceleyen edebî araştırma ve dil bilimi dalı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca anlatım bilimi karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Bazı ölçü birimlerinin Türkçede yazılışları farklı da olsa bunların uluslararası kısaltmaları kullanılır: cm (santimetre), g (gram), l (litre).Günün atasözü/deyimi

ana ile kız, helva ile koz

Anne ile kız, koz helvasının içindeki cevizle helva gibidirler, birbirlerinden kesinlikle ayrılmazlar.

Atasözü