?

Turkce dil bilgisi 01-06-2012

Türkçe dil bilgisi 01-06-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü











gösterim isim sinema ve tiyatro 1. Görüntülerin gösterici yardımıyla bir yüzeye yansıtılması işi, projeksiyon. 2. Sinema salonlarında filmin gösterilmeye başlaması, vizyon. 3. Sinema, tiyatro, konser vb. sanat dallarında verilen gösterilerden her biri, seans.













Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık











network İngilizce "Aynı bilgi kaynaklarını paylaşan çok sayıda iletişim hatlarıyla birbirine bağlı bilgisayar şebekesi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca bilgisayar ağı karşılığı önerilmiştir.













Bir yazım kuralı











Saat ve dakika bildiren sayılar metin içinde yazıyla da yazılabilir: saat dokuzu beş geçe, saat sekizi on dakika üç saniye geçe, mesela saat onda.













Günün atasözü/deyimi











yer bakır gök demir kesilmek

Tamamen tükenmek, bitmek, yoksul duruma düşmek.

Deyim