?

Turkce dil bilgisi 01-11-2012

Türkçe dil bilgisi 01-11-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

disiplin kurulu isim Disiplin kurallarına aykırı davranan kimselerin suçlarını tespit ederek uygun cezaları vermekle görevli kurul.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

alafranga İtalyanca alla franca "Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca Batılıca karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

İki veya daha çok kelimenin birleşmesinden oluşmuş kişi adları, soyadları ve lakaplar bitişik yazılır: Birol; Adıvar, Boynueğri Mehmet Paşa.Günün atasözü/deyimi

müft olsun da zift olsun

Kimileri bedava bulduklarında yenmeyecek şeyleri yerler, işe yaramayan şeyleri alırlar.

Atasözü