?

Turkce dil bilgisi 02-04-2012

Türkçe dil bilgisi 02-04-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözüamiyane Arapça + Farsça sıfat (a:miya:ne) 1. Kibarca olmayan, bayağı: "Hem, bu çeşit amiyane işler diplomatın nesine?" -Yakup Kadri Karaosmanoğlu. 2. Herhangi bir özelliği olmayan, sıradan.

Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılıkprehistorya Latince "Yazının bulunmasından önceki insan topluluklarının evrimini inceleyen bilim." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca tarih öncesi karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralıArapça ve Farsçadan dilimize giren bazı kelimelerle özel adlarda bulunan ince g, k ünsüzlerinden sonra gelen a ve u ünlüleri üzerine düzeltme işareti konur: tezgâh, yadigâr, Nigâr; dükkân, kâğıt, Hakkâri, Kâzım; mahkûm, sükût.

Günün atasözü/deyimiatını sağlam kazığa bağlamak

İşini güven altına almak, eşeğini sağlam kazığa bağlamak.

Deyim