?

Turkce dil bilgisi 02-05-2012

Türkçe dil bilgisi 02-05-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

hicazkâr Arapça + Farsça isim (hicazkâ:rı) müzik Klasik Türk müziğinde rast perdesinde karar kılan bir makam.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

stilizasyon Fransızca stylisation "Biçemlemek işi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca biçemleme karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Kelime içinde yan yana gelen iki ünsüzden ilki kendinden önceki ünlüyle, ikincisi kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: al-dı, bir-lik, sev-mek.Günün atasözü/deyimi

ağzını açıp gözünü yummak

Ağzına gelen bütün ağır sözleri öfke ile, sonunu düşünmeden söylemek.

Deyim