?

Turkce dil bilgisi 02-06-2012

Türkçe dil bilgisi 02-06-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

dizim isim 1. Dizilme işi, dizme: Kitabın dizimi bitti. 2. dil bilimi Söz zincirinde birbirini izleyen ve belli bir birim oluşturan ögeler birleşimi, sentagma.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

new wave İngilizce "Herhangi bir ülkede belirli bir dönemde birdenbire ortaya çıkan genç yönetmenler topluluğu." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca yeni dalga karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Hayvanlara verilen adlar büyük harfle başlar: Boncuk, Fındık, Minnoş, Pamuk.Günün atasözü/deyimi

kardeş kardeşi bıçaklamış, dönmüş yine kucaklamış

Kardeşler ne kadar geçimsiz olsalar da kötü durumlarda birbirlerine yardım ederler.

Atasözü