?

Turkce dil bilgisi 02-12-2012

Türkçe dil bilgisi 02-12-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

ay çekirdeği isim 1. bitki bilimi Ayçiçeğinin tohumu. 2. Genellikle vakit geçirmek için içi yenen kuru yemiş çeşidi: "Bir yandan ay çekirdeği çitler, bir yandan gözlük değiştire değiştire okurdu." -Lâtife Tekin.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

hematolog Fransızca hématologue "Kan bilimi uzmanı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca kan bilimci karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Arapça ve Farsçadan dilimize giren bazı kelimelerle özel adlarda bulunan ince g, k ünsüzlerinden sonra gelen a ve u ünlüleri üzerine düzeltme işareti konur: tezgâh, yadigâr, Nigâr; dükkân, kâğıt, Hakkâri, Kâzım; mahkûm, sükût.Günün atasözü/deyimi

karaya oturmak

Gemi denizin sığ bölümüne saplanıp kalmak.

Deyim