?

Turkce dil bilgisi 03-02-2013

Türkçe dil bilgisi 03-02-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüyemeni Arapça isim 1. Kalıpla basılıp elle boyanan, kadınların başlarına bağladıkları tülbent: "Genç güzel aşçı kadının dört örgülü uzun saçları siyah bir yemeni ile örtülüydü." -Aka Gündüz. 2. Bir tür hafif ve kaba ayakkabı: "Hacı, ayağından yemenisini çıkardı, arabadan uzattı." -Mahmut Şevket Esendal.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkkümülasyon Fransızca cumulation "Yığılma, biriktirme, toplanma." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca kümelenme karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıHeceleri göstermek için kısa çizgi kullanılır: a-raş-tır-ma, bi-le-zik, du-ruş-ma, ku-yum-cu-luk, ya-zar-lık.- Günün atasözü/deyimiyer öpmek

Bir büyüğün önüne eğilmek.

Deyim