?

Turkce dil bilgisi 03-03-2012

Türkçe dil bilgisi 03-03-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

desibel Fransızca décibel isim fizik Ses şiddetini gösteren birimin onda biri.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

feribot İngilizce ferryboat "Kara yolu ve demir yolu araçları ile yolcuları bir kıyıdan öbür kıyıya geçirmeye yarayan gemi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca arabalı vapur karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

"m" ile yapılmış ikilemeler ayrı yazılır: çocuk mocuk, kitap mitap.Günün atasözü/deyimi

tezkere almak

Askerlik görevini tamamlayarak bunu bildiren bir belge almak.

Deyim