?

Turkce dil bilgisi 03-09-2012

Türkçe dil bilgisi 03-09-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

kasıntı isim 1. Giyeceği daraltmak veya kısaltmak için yapılan eğreti dikiş: Bu kolun kasıntısını sökmeli. 2. mecaz Büyüklenme, kurum, gurur. 3. sıfat mecaz Büyüklenen, gururlanan ve bunu davranışlarıyla belli eden (kimse).Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

difraksiyon Fransızca diffraction "fizik Işık, ses ve radyoelektrik dalgalarının karşılaştığı bazı engelleri dolanarak geçmesi olayı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca kırınım karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda ekten önce kesme işareti kullanılır: Hisar'dan, Boğaz'dan.Günün atasözü/deyimi

rolüne çıkmak

Oyunda belli bir kişiliği sahnede oynamak.

Deyim