?

Turkce dil bilgisi 03-10-2012

Türkçe dil bilgisi 03-10-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

kahverengi, -yi isim (kahve'rengi) 1. Kavrulmuş kahvenin rengi. 2. sıfat Bu renkte olan: "Eski kahverengi ayakkabılarını sardırdı, parasını ödeyip çıktı." -Yusuf Atılgan.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

kartograf Fransızca cartographe "coğrafya Harita yapan kimse." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca haritacı karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Türkçe kökenli kelimelerde bugün uzun ünlü yoktur. Uzun ünlü, Arapça ve Farsçadan Türkçeye giren kelimelerde görülür: adalet (ada:let), beraber (bera:ber), ifade (ifa:de), kaide (ka:ide), numune (numu:ne), sade (sa:de), şair (şa:ir). Bu uzun ünlüler yazıda herhangi bir işaretle gösterilmez.Günün atasözü/deyimi

günü kurtarmak

Günün ağır koşullarını ve engellerini bir biçimde atlatmak.

Deyim