?

Turkce dil bilgisi 03-11-2012

Türkçe dil bilgisi 03-11-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

harf, -fi Arapça isim Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri, kod: Türk alfabesinde yirmi dokuz harf vardır.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

alegori Fransızca allégorie "edebiyat Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca yerine karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Sonu sert ünsüzle biten alıntı kelimeler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında kelime sonundaki sert ünsüzler yumuşar: bent / bendi, standart / standardı.Günün atasözü/deyimi

karnı tok it gölgede yatar

Akılsız kişi bugün karnını doyurunca yarını düşünmez, yan gelir yatar, keyfine bakar.

Atasözü