?

Turkce dil bilgisi 03-12-2012

Türkçe dil bilgisi 03-12-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

süzüntü isim 1. Bir sıvıyı süzerek elde edilen tortu. 2. biyoloji Vücut suyunun dışarı atılması sırasında böbrekte kıvrımlı kanalcıklara geçen ve içinde çeşitli kimyasal maddeler bulunan sıvı.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

helmintoloji Fransızca helminthologie "Solucanların yapılarını, yaşayışlarını ve yaptıkları hastalıklarla, bu hastalıklara karşı mücadeleyi anlatan asalak bilimi dalı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca kurt bilimi karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Kişi ve yer adlarında ince l ünsüzünden sonra gelen a ve u ünlüleri düzeltme işareti ile yazılır: Lâle, Nalân; Balâ, Elâzığ, İslâhiye.Günün atasözü/deyimi

açtı ağzını, yumdu gözünü

Öfkelenerek veya kızarak ağır sözler söyledi.

Atasözü