?

Turkce dil bilgisi 04-02-2013

Türkçe dil bilgisi 04-02-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözümahlep, -bi Arapça isim bitki bilimi 1. Gülgillerden, 6-10 metre yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, İdris ağacı (Prunus mahaleb). 2. Bu ağacın bahar olarak kullanılan, nohut büyüklüğündeki yemişi.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıklaktoz Fransızca lactose "kimya Sütte bulunan, sütün buharlaşmasıyla kristal durumunda toplanan şeker, süt şekeri." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca süt şekeri karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıTırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır: "İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur!" diyorlar. (Yahya Kemal Beyatlı)- Günün atasözü/deyimiposta yapmak

Bir yere gidip gelmek, sefer yapmak.

Deyim