?

Turkce dil bilgisi 04-03-2012

Türkçe dil bilgisi 04-03-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

heves Arapça isim 1. İstek, eğilim, arzu, şevk: "İşin doğrusu birbirimizin özel yaşamını öğrenmeye ne vaktimiz olurdu ne de hevesimiz." -Refik Mağden. 2. Gelip geçici istek.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

feodalite Fransızca féodalité "tarih Orta Çağda özellikle Batı Avrupa'da toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kimsenin malı sayan siyasal düzen." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca derebeylik karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Sonu sert ünsüzle biten alıntı kelimeler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında kelime sonundaki sert ünsüzler yumuşar: bent / bendi, standart / standardı.Günün atasözü/deyimi

miras helal hele (ele) al demişler

Miras, alabildiği takdirde mirasçının hakkıdır.

Atasözü