?

Turkce dil bilgisi 04-03-2013

Türkçe dil bilgisi 04-03-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüsaptama isim 1. Saptamak işi, tespit: "Bazı açıklamalar ve saptamaları, şimdi yapmanın zorunlu olduğu anlaşılıyor." -Aydın. Boysan. 2. sinema Gümüş bromür kalıntılarını eritmek için filmin kimyasal bir eriyikten geçirilmesi.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkmonarşi Fransızca monarchie "toplum bilimi Siyasi otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca tek erklik karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıSonu sert ünsüzle biten alıntı kelimeler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında kelime sonundaki sert ünsüzler yumuşar: bent / bendi, standart / standardı.- Günün atasözü/deyimizenginin horozu bile yumurtlar

Paralı kişi başarılı olunamayacak sanılan işlerden bile kâr sağlama yolunu bulur.

Atasözü