?

Turkce dil bilgisi 04-05-2012

Türkçe dil bilgisi 04-05-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

ikna Arapça isim (ikna:) Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma: "Sinirleniyor, kendi kendimi ikna için daha ısrarla, daha fazla konuşuyordum." -Sait Faik Abasıyanık.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

stratus Latince "meteoroloji Gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca katman bulut karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır: Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor.Günün atasözü/deyimi

ayağına (ayaklarına) kapanmak

1. Alçalırcasına yalvarmak. 2. Bağışlanmak için yalvarmak.

Deyim