?

Turkce dil bilgisi 04-09-2012

Türkçe dil bilgisi 04-09-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

enerji Fransızca énergie isim 1. fizik Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke: Isıl enerji. Elektrik enerjisi. Mekanik enerji. 2. Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç. 3. mecaz Manevi güç: "Size yaşamak enerjisini verecek kitaplar tavsiye ederim." -Peyami Safa.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

dezenformasyon Fransızca désinformation "Kişiyi veya kurumu herhangi bir konuda bilinçli olarak gerçeği saptırarak yanlış bilgilendirme." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca bilgi çarpıtma karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Bağlaç olan da, de ayrı yazılır: Kızı da geldi gelini de.Günün atasözü/deyimi

ava giden avlanır

Çıkarını başkalarına zarar vermekte arayan kimse, o zarara kendisi uğrar.

Atasözü