?

Turkce dil bilgisi 04-10-2012

Türkçe dil bilgisi 04-10-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

mensup Arapça sıfat Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan, ilişkili, -den olan, -e bağlı (kimse): "Bu cemiyetin mevcudiyeti ve faaliyeti ordu mensuplarının asabiyetini tahrik ediyordu." -Atatürk.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

kartografi Fransızca cartographie "coğrafya Harita ve bu haritalarda kullanılan işaretlerin özelliklerini araştıran, haritanın tasarım, basım ve kullanım yöntemlerini geliştirmeye yönelik araştırmalar yapan bilim dalı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca haritacılık karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Bağlaç olan da, de ayrı yazılır: Kızı da geldi gelini de.Günün atasözü/deyimi

terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var

Her şeyin bir ölçüsü ve zamanı vardır.

Atasözü