?

Turkce dil bilgisi 04-12-2012

Türkçe dil bilgisi 04-12-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

çuha Farsça isim Tüysüz, ince, sık dokunmuş yün kumaş: "Sandukanın yeşil çuhasına başını dayadığında, sanki bir el saçlarını okşayıp teskin edecekti onu." -Ayşe Kulin.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

heterotrof Fransızca hétérotrophe "biyoloji Besinini organik maddelerden sağlayan." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca dışbeslenen karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Nispet i'sinin, belirtme durumu ve iyelik ekiyle karışmasını önlemek için düzeltme işareti kullanılır: (Türk) askeri ve askerî (okul), (Atatürk'ün) resmi ve resmî (kuruluşlar).Günün atasözü/deyimi

eziklik duymak

Kendini mahcup hissetmek.

Deyim