?

Turkce dil bilgisi 05-02-2013

Türkçe dil bilgisi 05-02-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözükiplik, -ği isim felsefe Önermelerin yalın, belkili veya mecburi olma nitelikleri: Ruhun ölümsüz olması ihtimali vardır önermesinin kipliği belkilidir.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkalegorik Fransızca allégorique "edebiyat Alegori ile ilgili." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca yerinel karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıBir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin, söz gruplarının ve sayıların tekrar yazılmasını önlemek için denden işareti kullanılır.- Günün atasözü/deyimitek elden

Bir yerin veya bir merkezin kumanda ve yönetimi altında olarak.

Deyim