?

Turkce dil bilgisi 05-03-2012

Türkçe dil bilgisi 05-03-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

mutasarrıf Arapça sıfat eskimiş 1. Kendinde kullanım hakkı olan, elinde bulunduran: "Dalyan sahibi tıpkı bir tarlada olduğu gibi denizin o kısmına da hakani senet ile mutasarrıf." -Sermet Muhtar Alus. 2. isim tarih Tanzimattan sonra, Osmanlı yönetim teşkilatında sancakların yöneticisi, sancak beyi.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

parazit Fransızca parasite "biyoloji Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca asalak karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Bağlaç olan ve ayrı yazılan da / de hiçbir zaman ta / te biçiminde yazılmaz.Günün atasözü/deyimi

ekmeğinden olmak

Geçimini sağlayan işinden ayrılmak zorunda kalmak.

Deyim