?

Turkce dil bilgisi 05-03-2013

Türkçe dil bilgisi 05-03-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözütrajik Fransızca sıfat 1. Trajedi ile ilgili. 2. mecaz Çok acıklı, feci.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkmonoblok Fransızca monobloc "Parçalara ayrılmayan, bütün olarak bulunan." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca tekgövde karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıBağlaç olan ve ayrı yazılan da / de hiçbir zaman ta / te biçiminde yazılmaz.- Günün atasözü/deyimisandıktaki sırtında, ambardaki karnında

Nesi varsa giyer, nesi varsa yer.

Atasözü