?

Turkce dil bilgisi 05-06-2012

Türkçe dil bilgisi 05-06-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

reyhani Arapça sıfat (reyha:ni:) eskimiş 1. İnce nakışlı. 2. isim Arap harfleriyle yazılan bir yazı türü.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

provokasyon Fransızca provocation "Herhangi bir kişiye, gruba, kuruluşa veya devlete karşı girişilen ve onları sonradan ağır sonuçlar verecek bir karşı eylemde bulunmaya zorlayan, önceden tasarlanmış girişim." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca kışkırtma karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Alıntı kelimelerin bazılarına ünlüyle başlayan ek getirildiğinde sonlarındaki ünsüzler yumuşamaz: ahlak / ahlakın, cumhuriyet / cumhuriyete, evrak / evrakı, hukuk / hukuku, ittifak / ittifaka, sepet / sepeti, tank / tankı.Günün atasözü/deyimi

alıp satmaz görünmek

İlgisiz görünmek veya davranmak.

Deyim