?

Turkce dil bilgisi 05-07-2012

Türkçe dil bilgisi 05-07-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

hicaz Arapça isim müzik 1. Klasik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam. 2. Klasik Türk müziğinde do diyez notasını andıran perde.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

monoton Fransızca monotone "Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca tekdüze karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar: Türk, Alman, İngiliz, Rus, Arap, Japon; Oğuz, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar; Karakeçili, Hacımusalı.Günün atasözü/deyimi

gurbete (gurbet ele) düşmek

Aile ocağından uzak bir yere gitmek.

Deyim