?

Turkce dil bilgisi 05-10-2012

Türkçe dil bilgisi 05-10-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

yafta Farsça isim (ya'fta) 1. Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası: "Bir şeye ad koymak, satışa çıkarılan malın üzerine yafta asmaya benzetilebilir." -Nermi Uygur. 2. Kişiye isnat edilen haksız suçlama.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

katabolizma Fransızca catabolisme "biyoloji Canlı protoplazmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca yadımlama karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Heceleri göstermek için kısa çizgi kullanılır: a-raş-tır-ma, bi-le-zik, du-ruş-ma, ku-yum-cu-luk, ya-zar-lık.Günün atasözü/deyimi

tat kazanmak

Belli bir tada kavuşmak, olgunlaşmak, tatlanmak.

Deyim