?

Turkce dil bilgisi 05-11-2012

Türkçe dil bilgisi 05-11-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü





ekonomik Fransızca économique sıfat 1. Ekonomi ile ilgili olan, iktisadi: "Bugüne kadar ekonomik bakımdan ne sıkıntılar çektiğimizi bir biz biliriz." -Yakup Kadri Karaosmanoğlu. 2. Az masraflı, kazançlı, hesaplı, iktisadi. 3. mecaz Kolay kullanılabilen: "Matematik dili ayrıca en ekonomik dildir." -Haldun Taner.







Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık





altimetre Fransızca altimètre "Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren aygıt." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca yükseklikölçer karşılığı önerilmiştir.







Bir yazım kuralı





Pekiştirmeli sıfatlar bitişik yazılır: büsbütün, güpegündüz, sırılsıklam, yemyeşil.







Günün atasözü/deyimi





ne dilersen eşine o gelir başına

Sen başkaları için iyi şeyler dile ve yap ki başkaları da senin için iyi şeyler dilesin, yapsın.

Atasözü