?

Turkce dil bilgisi 05-11-2012

Türkçe dil bilgisi 05-11-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

ekonomik Fransızca économique sıfat 1. Ekonomi ile ilgili olan, iktisadi: "Bugüne kadar ekonomik bakımdan ne sıkıntılar çektiğimizi bir biz biliriz." -Yakup Kadri Karaosmanoğlu. 2. Az masraflı, kazançlı, hesaplı, iktisadi. 3. mecaz Kolay kullanılabilen: "Matematik dili ayrıca en ekonomik dildir." -Haldun Taner.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

altimetre Fransızca altimètre "Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren aygıt." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca yükseklikölçer karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Pekiştirmeli sıfatlar bitişik yazılır: büsbütün, güpegündüz, sırılsıklam, yemyeşil.Günün atasözü/deyimi

ne dilersen eşine o gelir başına

Sen başkaları için iyi şeyler dile ve yap ki başkaları da senin için iyi şeyler dilesin, yapsın.

Atasözü