?

Turkce dil bilgisi 06-01-2013

Türkçe dil bilgisi 06-01-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüağaç mantarı isim bitki bilimi Ağaçta biten bazitli mantar (Collybia velutipes).- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkhol İngilizce hall "Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca sofa karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralımı / mi eki -ınca / -ince anlamında zarf-fiil işleviyle kullanıldığında sonuna soru işareti konulmaz: Akşam oldu mu sürüler döner. Hava karardı mı eve gideriz.- Günün atasözü/deyimidavaya bakmak

Açılan davayı incelemek, araştırmak ve sonuçlandırmak.

Deyim