?

Turkce dil bilgisi 06-02-2013

Türkçe dil bilgisi 06-02-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözümübalağa Arapça isim (l ince okunur) Bir şeyi, bir olayı olduğundan büyük veya çok gösterme, abartı.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkparalelizm Fransızca parallélisme "felsefe Kişide, ruhsal ve bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca koşutçuluk karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıBir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır.- Günün atasözü/deyimi(birinin) gözü önünde

Yanında, yakınında.

Deyim