?

Turkce dil bilgisi 06-03-2012

Türkçe dil bilgisi 06-03-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

üvez (I) isim bitki bilimi 1. Gülgillerden, orta boylu bir ağaç (Pirus sorbus). 2. Bu ağacın muşmulaya benzeyen yemişi: "Gülse bile gülüşünde ham ayva, muşmula veya üvez yemiş gibi bir burukluk vardır." -Refik Halit Karay.

(II) isim hayvan bilimi Sivrisineğe benzer bir böcek (Sorbus).Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

parazitoloji Fransızca parasitologie "Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek savaşı konu alan bilim dalı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca asalak bilimi karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Pekiştirmeli sıfatlar bitişik yazılır: büsbütün, güpegündüz, sırılsıklam, yemyeşil.Günün atasözü/deyimi

kuşa kafes lazım, boruya nefes

Bir şeyden yararlanmak için kullanılacak araç, onun niteliğine uygun olmalıdır.

Atasözü