?

Turkce dil bilgisi 06-03-2013

Türkçe dil bilgisi 06-03-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüyaba isim Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkalpinist Fransızca alpiniste "Dağa tırmanma sporu yapan kimse." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca dağcı karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıPekiştirmeli sıfatlar bitişik yazılır: büsbütün, güpegündüz, sırılsıklam, yemyeşil.- Günün atasözü/deyimialçak yerde tepecik kendisini dağ sanır

Bilgili kimselerin bulunmadığı yerde cahil kişi bilgiçlik taslar.

Atasözü