?

Turkce dil bilgisi 06-04-2012

Türkçe dil bilgisi 06-04-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

atom çekirdeği isim fizik Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü, çekirdek.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

takigraf Fransızca tachygraphe "fizik Motorlu araçlarda hız ölçüm aygıtı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca hızölçer karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Türkçede a, e ünlüleri ile biten fiillerin şimdiki zaman çekiminde, söyleyişte de, yazımda da a ünlüsü ı, u; e ünlüsü i, ü olur: başlıyor (


Günün atasözü/deyimi

yeis duymak

Üzüntü çekmek, kahrolmak.

Deyim