?

Turkce dil bilgisi 06-05-2012

Türkçe dil bilgisi 06-05-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

iğ isim 1. Pamuk, yün vb.nden iplik eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve çengelli olan, ağaçtan yapılmış araç, eğirmen, kirmen. 2. biyoloji İğ iplik. 3. halk ağzında Araba okunun ekseni. 4. halk ağzında Değirmen taşının ortasında bulunan ve yukarıdaki üst taşa geçen demir eksen.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

vantrilok Fransızca ventrilogue "Başkası söylüyormuş gibi konuşma becerisi olan (kimse)." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca karnından konuşan karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Etmek, edilmek, eylemek, kılmak, kılınmak, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimelerinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesi olmadığında ayrı yazılır: arz etmek, azat etmek, söz edilmek, asker eylemek, gerekli kılmak, namazı kılınmak, kul olmak, tebliğ olunmak.Günün atasözü/deyimi

endazeyi kaçırmak

Fazla abartmak, ölçüyü kaçırmak.

Deyim