?

Turkce dil bilgisi 06-07-2012

Türkçe dil bilgisi 06-07-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

mit Fransızca mythe isim 1. Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos. 2. mecaz Efsaneleşen kavram veya kişi.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

montaj Fransızca montage "sinema Bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, bir anlam ve uyum bütünlüğü sağlayarak birleştirme." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca kurgu karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

-a, -e, -ı, -i, -u, -ü zarf-fiil eklerinin bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek ve yazmak fiilleriyle oluşturduğu tasvirî fiiller bitişik yazılır: düşünebilmek, gelivermek, uyuyakalmak, gidedurmak, çıkagelmek, öleyazmak.Günün atasözü/deyimi

pilav yiyen kaşığını yanında (belinde) taşır

Bir şeyden yararlanmak isteyen kişi, bunun için gereken aracı eli altında bulundurmalıdır.

Atasözü