?

Turkce dil bilgisi 06-09-2012

Türkçe dil bilgisi 06-09-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

eğiklik, -ği isim 1. Eğik olma durumu, eğim, yamukluk, meyil. 2. gök bilimi Bir gök cisminin içinde hareket ettiği düzlem ile yörünge düzlemiyle belirtilmiş herhangi bir düzlem arasındaki açı.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

limitet İngilizce limited "Sınırlanmış, belirlenmiş, belirli." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca sınırlı karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Sonunda nokta bulunan kısaltmalar kesmeyle ayrılmaz. Bu tür kısaltmalarda ek, noktadan sonra ve kelimenin okunuşuna uygun olarak yazılır: Alm.dan, İng.yi, vb.nin.Günün atasözü/deyimi

suyun yavaş akanından, insanın yere bakanından kork (sakın)

Duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan sessiz insan, yavaş akan derin su gibi tehlikelidir.

Atasözü