?

Turkce dil bilgisi 06-11-2012

Türkçe dil bilgisi 06-11-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

aval, -li Fransızca (I) isim ticaret Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence.

(II) sıfat argo Saflığı sersemlik derecesine varan (kimse): "Geçende yanımdan geçti de tanıyamadı aval, o kalabalığın içinde." -Haldun Taner.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

jeolojik Fransızca géologique "Yer bilimle ilgili." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca yer bilimsel karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri yazıyla gösterilebilir: 1 milyar 500 milyon kişi.Günün atasözü/deyimi

inzivaya çekilmek

Toplumdan kaçıp hiçbir şeyle ilgilenmeyerek tek başına yaşamak.

Deyim