?

Turkce dil bilgisi 06-12-2012

Türkçe dil bilgisi 06-12-2012

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüeren isim din bilimi 1. Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevi güç bulunan kişi, ermiş: "Bu adam vaktinin en büyük erenlerindendi." -Ömer Seyfettin. 2. Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkheterotrofi Fransızca hétérotrophie "biyoloji Besinini organik maddelerden sağlama." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca dış beslenme karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıTürkçede a, e ünlüleri ile biten fiillerin şimdiki zaman çekiminde, söyleyişte de, yazımda da a ünlüsü ı, u; e ünlüsü i, ü olur: başlıyor (başla-yor), izliyor (izle-yor).- Günün atasözü/deyimiar etmek

Onursuz sayılacak veya gülünç olacak bir duruma düşmekten üzüntü duymak, utanmak.

Deyim