?

Turkce dil bilgisi 07-01-2013

Türkçe dil bilgisi 07-01-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüaritmetik, -ği Fransızca isim matematik 1. Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu. 2. sıfat Matematikle ilgili.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkhümanist Fransızca humaniste "felsefe İnsancılık yanlısı olan." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca insancıl karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıİçinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan Batı kökenli alıntılar, ünsüzlerin arasına ünlü konulmadan yazılır: apartman, gangster, telgraf.- Günün atasözü/deyimi(birine göre) hava hoş

"Bir şeyin olmasıyla olmaması arasında fark yok" anlamında kullanılan bir söz.

Deyim