?

Turkce dil bilgisi 07-03-2012

Türkçe dil bilgisi 07-03-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

posa isim (po'sa) 1. Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı. 2. Tortu, çökelti. 3. Ezilmiş pancarın soğuk suda birkaç kez sıkılmasından sonra geriye kalan ve suda erimeyen artık.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

radyoloji Fransızca radiologie "Işık, elektrik ve ısı ışınlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca ışın bilimi karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri yazıyla gösterilebilir: 1 milyar 500 milyon kişi.Günün atasözü/deyimi

boş gezmek (gezinmek)

İşsiz güçsüz dolaşmak.

Deyim