?

Turkce dil bilgisi 07-03-2013

Türkçe dil bilgisi 07-03-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözübudun isim toplum bilimi 1. Kavim: "İlk bakışta Türk tiyatrosu deyince Türkçe konuşan budunların tiyatrosu anlaşılmak gerekir." -Metin And. 2. Ulus, millet.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkintertextuality İngilizce intertextuality "edebiyat Bütüncül bir yapıya kavuşturulması amacıyla bir edebî metnin dokusuna hem edebiyat alanından hem de başka alanlardan metin parçalarının katılması." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca metinler arasılık karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıDört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri yazıyla gösterilebilir: 1 milyar 500 milyon kişi.- Günün atasözü/deyimiabanın kadri yağmurda bilinir

Bir şeyin gerçek değeri, ancak ona çok ihtiyaç duyulduğu zaman iyi anlaşılır.

Atasözü