?

Turkce dil bilgisi 07-04-2012

Türkçe dil bilgisi 07-04-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

ayırtaç, -cı isim fizik Bir dalga biçimindeki sıklık veya evre değişmelerini genlik değişmeleri olarak ortaya çıkaran alet.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

tekst Fransızca texte "Basılı veya el yazması parça." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca metin karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Arapçadan dilimize girmiş olan ve sonunda ikiz ünsüz bulunan kelimeler yalın durumunda tek ünsüzle kullanılırken ünlüyle başlayan ek aldığında veya ünlüyle başlayan yardımcı fiil aldıklarında ikiz ünsüz ortaya çıkar: hak (hakkı), ret (reddi), tıp (tıbbı), zan (zannı); af (affetmek), his (hissetmek).Günün atasözü/deyimi

aç elini kora sokar

Aç insan, geçimini sağlamak için kendisini her türlü tehlikeye atar.

Atasözü