?

Turkce dil bilgisi 07-07-2012

Türkçe dil bilgisi 07-07-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

özdek, -ği isim 1. Kullanılmaya, harcamaya uygun, taşınması kolay eşya, ayniyat. 2. İş yerlerinde eşya ve malzeme işleriyle ilgilenen bölüm, ayniyat. 3. fizik Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde. 4. felsefe İnsanın çalışmasıyla bir amaç uğruna biçim verdiği veya yararlandığı doğal cisimler, nesneler.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

mutasyon Fransızca mutation "biyoloji Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca değişinim karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta konur: 3. (üçüncü), 15. (on beşinci); II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yüzyıl; 2. Cadde, 20. Sokak, 4. Levent.Günün atasözü/deyimi

muafiyet tanımak

Kendisinden beklenilen veya istenilenlerin tamamını istememek.

Deyim