?

Turkce dil bilgisi 07-09-2012

Türkçe dil bilgisi 07-09-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

eman Fransızca éman isim Radyoaktif cisimlerde ölçü birimi.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

limnoloji Fransızca limnologie "Göllerde araştırma yapan bilim dalı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca göl bilimi karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Kelime içinde yan yana gelen üç ünsüzden ilk ikisi kendinden önceki ünlüyle, üçüncüsü ise kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: alt-lık, Türk-çe, kork-mak.Günün atasözü/deyimi

meydan bulamamak

Elverişli, uygun zaman bulamamak