?

Turkce dil bilgisi 07-10-2012

Türkçe dil bilgisi 07-10-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

davranış isim 1. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!" -Necati Cumalı. 2. felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. 3. ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

orografya Yunanca "Yeryüzü biçimlerini genellikle de dağların özelliklerini ve dış görünüşlerini inceleyen bilim." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca dağ bilimi karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin, söz gruplarının ve sayıların tekrar yazılmasını önlemek için denden işareti kullanılır.Günün atasözü/deyimi

dua (duasını) almak

İyi yapılan bir işle birinin hoşnutluğunu kazanmak.

Deyim