?

Turkce dil bilgisi 07-12-2012

Türkçe dil bilgisi 07-12-2012

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüşose Fransızca chaussée isim (şo'se) Genellikle taş kırıkları üzerine kum döşenip silindir geçirilerek yapılan yol: "Şosede bir otomobil olmaktan geçtik, rayında bir tramvay gibi kendi başımıza hareket edebilsek o da yeterdi." -Arif Nihat Asya.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkmodelaj Fransızca modelage "Kil, bal mumu gibi kolayca biçimlendirilebilen maddeleri, yapılacak heykellere model hazırlamak üzere hacimli olarak biçimlendirme, taslak yapma." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca oylumlama karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıArapçadan dilimize girmiş olan ve sonunda ikiz ünsüz bulunan kelimeler yalın durumunda tek ünsüzle kullanılırken ünlüyle başlayan ek aldığında veya ünlüyle başlayan yardımcı fiil aldıklarında ikiz ünsüz ortaya çıkar: hak (hakkı), ret (reddi), tıp (tıbbı), zan (zannı); af (affetmek), his (hissetmek).- Günün atasözü/deyimimisafir on kısmetle gelir, birini yer dokuzunu bırakır

Tanrı, misafirin yediğinden kat kat fazlasını, misafir ağırlıyor diye ev sahibine verir.

Atasözü