?

Turkce dil bilgisi 08-02-2013

Türkçe dil bilgisi 08-02-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözümeftun Arapça sıfat Tutkun, gönül vermiş, vurgun: "Şehriban'a hayran, meftun, mecnunca bağlı idim." -Refik Halit Karay.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıksertifikasyon Fransızca certification "Onaylamak işi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca onaylama karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıGök bilimiyle ilgili adlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır: Jüpiter'den, Venüs'ü, Halley'in, Merih'e, Büyükayı'da, Yedikardeş'ten, Samanyolu'nda.- Günün atasözü/deyimieskisi kadar (gibi)

Eskiden olduğu gibi, eskiden olduğu biçimde.

Deyim